INTERN – Praktikë 850 567 Ferizi Architects

INTERN – Praktikë

Nga muaji Shtator 2019, në kuadër të kompanisë sonë është hapur mundësia për angazhim të dy arkitektëve të rinjë (apsolvent apo i sapo diplomuar) për Internship.

Për të sapo diplomuarit është shansë e mirë sepse në varshmëri të aftësisë për të mësuar dhe kontributit të dhënë mund të avansohet tutje në kompani.

Internshipi zgjat 3 muaj dhe preferohet që kandidatët të mos kenë angazhim në fakultet gjatë kësaj kohe.

  • Ju lusim të dërgoni CV-in në adresën elektronike: info@ferizi2a.com
  • Tek “Subject” duhet të shenoni pozitën: Intern.

Afati i dorëzimit: 20.09.2019.

(Ju lusim që të dhënat e bashkangjitura të mos jenë më të mëdha se 10MB. Dokumentet që nuk plotësojnë kriteret e lartëpërmendura nuk do të shqyrtohen fare).

  • ARKITEKT SENIOR / Team Leader 850 567 Ferizi Architects
  • ARKITEKT JUNIOR 850 567 Ferizi Architects
  • NITI Complex 1024 853 Ferizi Architects

Leave a Reply

Your email address will not be published.