850 567 Ferizi Architects

ARKITEKT JUNIOR

Studio projektuese Ferizi+Ferizi Architects është në kërkim të rritjes së stafit për arsye të rritjes së volumit të projekteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar (Gjermani, Zvicër dhe Shqipëri).  Për këtë arsye jemi në kërkim të 2 Arkitektëve Junior të cilët do të jenë pjesë e ekipit në përpunimin e projekteve nga ideore deri në atë zbatues.

KËRKESAT PROFESIONALE:

  • Të jetë Bachelor në Arkitekturë
  • Të ketë minimum 1-2 vjet përvojë pune (të dëshmuar me Referencë nga punëdhënësi paraprak).
  • Te ketë njohuri të avansuar të pakove bazike të Arkitekturës: AutoCad, ArchiCad, Adobe Suits, dhe të ndonjë softwari  për 3D prezantim (p.sh. Lumion, 3ds Max, etj).
  • Të ketë përgjegjshmëri të plotë profesionale dhe fleksibilitet në orar (arritja e deadline-it).
  • Preferohet njohja e gjuhës gjermane (jo e domosdoshme)
  • Ju lusim të dërgoni CV-in dhe Portofolion me vetëm 3 projekte të juaja.

Adresa elektronike për dorëzim të dokumentacionit është: info@ferizi2a.com

Tek “Subject” duhet të shenoni pozitën: Arkitekt Junior.

Afati i dorëzimit: 30.01.2019.

(Ju lusim që të dhënat e bashkangjitura të mos jenë më të mëdha se 10MB. Dokumentet që nuk plotësojnë kriteret e lartëpërmendura nuk do të shqyrtohen fare).

  • 850 567 Ferizi Architects
  • 850 567 Ferizi Architects
  • 1024 853 Ferizi Architects

Leave a Reply

Your email address will not be published.