ARKITEKT JUNIOR 850 567 Ferizi Architects

ARKITEKT JUNIOR

Studio projektuese Ferizi+Ferizi Architects është në kërkim të rritjes së stafit për arsye të rritjes së volumit të projekteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.  Për këtë arsye jemi në kërkim të 2 Arkitektëve Junior të cilët do të jenë pjesë e ekipit në përpunimin e projekteve nga ideore deri në atë zbatues.

KËRKESAT PROFESIONALE:

  • Të jetë Bachelor në Arkitekturë
  • Të ketë minimum 1-2 vjet përvojë pune (të dëshmuar me Referencë nga punëdhënësi paraprak).
  • Te ketë njohuri të avansuar të pakove bazike të Arkitekturës: AutoCad, ArchiCad, Adobe Suits, dhe të ndonjë softwari  për 3D prezantim (p.sh. Lumion, 3ds Max, etj).
  • Të ketë përgjegjshmëri të plotë profesionale dhe fleksibilitet në orar (arritja e deadline-it).
  • Preferohet njohja e gjuhës gjermane (jo e domosdoshme)
  • Ju lusim të dërgoni CV-in dhe Portofolion me vetëm 3 projekte të juaja.

Adresa elektronike për dorëzim të dokumentacionit është: info@ferizi2a.com

Tek “Subject” duhet të shenoni pozitën: Arkitekt Junior.

Afati i dorëzimit: 20.09.2019.

(Ju lusim që të dhënat e bashkangjitura të mos jenë më të mëdha se 10MB. Dokumentet që nuk plotësojnë kriteret e lartëpërmendura nuk do të shqyrtohen fare).

  • ARKITEKT SENIOR / Team Leader 850 567 Ferizi Architects
  • INTERN – Praktikë 850 567 Ferizi Architects
  • NITI Complex 1024 853 Ferizi Architects

Leave a Reply

Your email address will not be published.