Posts Tagged :

design

850 567 Ferizi Architects

ARKITEKT SENIOR / Team Leader

Studio projektuese Ferizi+Ferizi Architects në muajin Shkurt 2019 fillon me implementim të projektit arkitektonik me vlerë të ndërtimit prej 3.5-4 milion Euro.  Për këtë arsye jemi në kërkim të një Arkitekti Senior – Team Leader i/e cila do të udhëheqë projektin nga fillimi deri në fund. Roli i tij ose saj është që të udhëheqë…

read more
850 567 Ferizi Architects

ARKITEKT JUNIOR

Studio projektuese Ferizi+Ferizi Architects është në kërkim të rritjes së stafit për arsye të rritjes së volumit të projekteve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar (Gjermani, Zvicër dhe Shqipëri).  Për këtë arsye jemi në kërkim të 2 Arkitektëve Junior të cilët do të jenë pjesë e ekipit në përpunimin e projekteve nga ideore deri në atë…

read more
850 567 Ferizi Architects

INTERN – Praktikë

Nga muaji Shkurt 2019, në kuadër të kompanisë sonë është hapur mundësia për angazhim të dy arkitektëve të rinjë (student nga viti i tretë e tutje apo të sapo diplomuar) për Internship. Për të sapo diplomuarit është shansë e mirë sepse në varshmëri të aftësisë për të mësuar dhe kontributit të dhënë mund të avansohet…

read more
1024 853 Ferizi Architects

NITI Complex

Since October 2016, Ferizi + Ferizi Architects is in process of designing the 16storey mixed used (residential / business) building complex named “NITI”. Site plot lies in vicinity of Pristina city center, at the Mahalla e Muhagjereve neighborhood. Its positioning offers ideal place for living because quietness of surrounding and beautiful sight of the city…

read more
1024 768 Ferizi Architects

Office Containers – Under Construction

read more
1024 576 Ferizi Architects

Restaurant, Zurich – Swiss

Status: Design in progress ….

read more
759 1024 Ferizi Architects

Schuco Presentation

1024 666 Ferizi Architects

VALAVICA, Junik

Old water mill “Valavica” Over the centuries, the Mills were the main characteristic objects for Junik. Parts of the mill were also Valavicas, the main function of which was the processing of wool. Our office had the task of designing this Valavica. Today, Junik has only this one (from 15 of them), which today represents…

read more
  • 1
  • 2